Podsekce, ...

Takto lze dokument jednoduše členit na sekce, a tím ho strukturovat pro lepší orientaci.