Úvod do práce v Maple Clasic Worksheet

Toto je velmi stručný úvod pro používání prostředí Clasic Worksheet v programu Maple.

>    # Komentovaný příkazový řádek (obvykle červeně). Komentář je uvozen znakem #.

Komentář lze psát i v textovém módu, umístíme-li kutzor před prompt >  (textový mód). Viz změnu na druhé příkazové liště (Contex Bar).

>    # Každý příkaz je nutné ukončit buď znakem ; nebo : V prvním případě se vypíše výsledek, v drukém nikoli.

Příkazy lze zadávat na jednom řádku nebo na samostatných řádcích. Pokud jsou však uvedené v jednom odstavci - paragrafu (uvozenhého hranatou závorkou nalevo) provedou se všechny najednou - na jeden stisk klávesy Enter nebo kliknutím tlačítkem myši na znak ! v Contex Bar. Kliknutím na !!! se vykonají všechny příkazy celého dokumentu (lze také z menu Edit->Execute->Worksheet). Přejít na nový řádek lze v příkazovém módu souřasným stiskem kláves Shift+Enter (bez počátečního promptu). Pokud přejdeme kurzorem před prompt a stiskmeme klávesu Enter, získáme nový příkazový řádek s promptem.

>    1+1; 2+5: 1-3;
3+4;

>    evalf(5/3);

2

-2

7

1.666666667

Odstavce lze sdružovat nebo rozdělovat v nabídce Edit->Split nebo Join , nebo pomocí funkčních kláves F3 a F4.

Nápovědu k příkazům Maple lze vyvolat níže uvedenými (ekvivalentními) příkazy. Všimněte si, že ty nemusí být ukončeny ani ; ani :.

>    ?evalf

>    help(evalf)

Další možností je stisk funkční klávesy F1, jestliže je kurzor právě na hladaném výrazu.

Sekce

Do textu lze vkaládat také hyperlinky, kterými lze například jednoduše přejít na začátek sekce .
Dále viz menu a help.