Evalhf, time - při prvním čtení vynechat

Pro vyčíslení výsledku, kdy je potřebné minimalizovat čas výpočtu (výpočty v dlouhých cyklech, ...) je výhodné použít funkci evalhf , která využívá výpočetních možností matematického koprocesoru a tím lze podstatně zrychlit výpočet. Nevýhodou je neměnný počet míst výsledku (nezávisí na proměnné Digits ) a navíc ne všechny funkce Maple lze příkazem evlahf  vyčíslit.

>    evalhf(170!);

.725741561530805642e307

Tady vymyslet lepší příklad.

>    t:= time(): evalf(170!): time() - t;

>    t:= time(): evalhf(170!): time() - t;

0.

0.