O závorkách lze ve zktatce říci to, co je patrné z předcházející části

{  }  označují množiny,

[  ]   označují seznamy, dále se používají při indexování polí, tabulek, výčtů a posloupností a také se používají v odkazech na knihovní funkce:

>    combinat[binomial](5,2);

10

(  )   se používají ve všech ostatních významech, např.:

>    vyraz := (sin^2)(t)+(cos^2)(t);

>    simplify(vyraz);

vyraz := sin(t)^2+cos(t)^2

1