Tabulky

Datová struktura table  je obdobou datových struktur znaámých z programovacích jazyků Pascal, C, aj.  

>    tel:=table([Adam=2010,Eva=2020]);

tel := TABLE([Eva = 2020, Adam = 2010])

>    indices(tel);  #jaké jsou položky?
entries(tel);  #jaké jsou hodnoty položek?
tel[Adam];  #hodnota položky

[Eva], [Adam]

[2020], [2010]

2010

Lze zadávat i vícerozměrnou tabulu:

>    tel:=table([Adam=table([domu=2010,prace=1010]),Eva=2020]);

tel := TABLE([Eva = 2020, Adam = TABLE([domu = 2010, prace = 1010])])

>    tel[Adam][domu];

2010