Seznamy

Seznam je datová struktura složená z výrazů, které jsou odděleny čárkami a jsou uzavřeny v hranatých závorkách. V seznamu se může vyskytnout stejný prvek dvakrát. Prvky mají pevné pořadí dané při zadávání.  

>    p1;
s1:=[p1];

1, 5, 5, 3

s1 := [1, 5, 5, 3]

Pro vytvoření posloupnosti lze samozřejmě použít i operátoru $ .  

>    [x^n $ n=1..4];

[x, x^2, x^3, x^4]

Příkaz pro určení počtu prvků funguje pro množinu i pro seznam, nikoli však pro posloupnost.

>    nops(p1);

>    nops(s1);

Error, invalid input: nops expects 1 argument, but received 4

4

Musíme takto

>    nops([p1]);

4

Tady je několik ukázek příkazů se seznamy:

>    convert(s1,set);                 #dává množinu
s1[];                            #dává posloupnost
subsop(nops(s1)=NULL,s1);        #vyjme poslední prvek

{1, 3, 5}

1, 5, 5, 3

[1, 5, 5]

>    s1;

>    2*s1;

>    subs(5=4,s1);

>    [seq(s1[k]-1,k=1..nops(s1))];

>    [seq(s1[-k],k=1..nops(s1))]; #opačné pořadí

>    [op(2..nops(s1),s1),s1[1]]; #točí pořadí o 1+