Množiny

Množina je datová struktura složená z výrazů, které jsou odděleny čárkami a jsou uzavřeny ve složených závorkách. V se množině nevyskytuje stejný prvek dvakrát  a pořadí prvků se může libovolně měnit.

>    p1;

>    m1:={p1};

>    m2:={p3};

1, 5, 5, 3

m1 := {1, 3, 5}

m2 := {1, 4, 9}

S množinami lze provádět příkazy pro ně určené - union  , minus , intersect , zjišťovat přítomnost určitých prvků v dané množině member  , atd. Takže např.:

>    m3:=m1 union m2;

>    m4:=m1 minus m2;

>    m5:=m1 intersect m2;

>    member(2,m4);

>    member(3,m4);

m3 := {1, 3, 4, 5, 9}

m4 := {3, 5}

m5 := {1}

false

true

Následujícím příkazem lze určovat počet prvků v množině.

>    nops(m3);

5

Prvky lze vybrat stejně jako v případě posloupnosti.

>    m3[3..-1];

{4, 5, 9}

Množina se používá jako výsledek řešení soustavy rovnic. Pokud chceme vybrat jisté řešení, např.v našem případě hodnotu proměnné a , je vevhodné ji vybírat pomocí pořadí v množině, jelikož prvky množiny nemají neměnné pořadí. Po novém výpočtu řešení rovnic bychom mohli dostat zcela jiné pořadí prvků. Nejlépe je proto použít jeden z následujících postupů.

>    m6:={b=3,a=4};

>    subs(m6,a);

>    eval(a,m6);

m6 := {b = 3, a = 4}

4

4

>