Posloupnosti

Posloupnost je datová struktura složená z výrazů, které jsou odděleny čárkami:

>    p1:=1,5,5,3;

p1 := 1, 5, 5, 3

Posloupnost lze zadat i jiným způspbem, např. velmi užitečným příkazem seq .

>    p2:=seq(i*2-1,i=1..5);

p2 := 1, 3, 5, 7, 9

Lze použít i příkaz $  , u kterého je nutno, aby proměnná neměla hodnotu nebo použít zpožděné vyhodnocování:   

>    i:=5;
p3:='i^2' $'i'=1..3;

i := 5

p3 := 1, 4, 9

Jednotlivé prvky posloupnosti lze vybrat pomocí indexování (záporné číslo indexuje od zadu):

čtvrtý prvek od předu

>    p2[4];

7

první prvek od zadu

>    p3[-1];

9

Posloupnosti se používají např. pro proměnné vícerozměrných funkcí, pro tvorbu množin, seznamů, atd.