Datové struktury

>    restart;

V Maple rozlišujeme několik datových struktur:

Jejich znalost je v některých případech nutná, v některých ne, ale téměř při všech opreracích v Maple může ušetřit mnoho "úderů do klavesnice".

Posloupnosti

Množiny

Seznamy

Další ještě upravit.

Pole, vektory a matice

Tabulky

O závorkách lze ve zktatce říci to, co je patrné z předcházející části

Jdi na na začátek sekce .