Úvod k programu MAPLE

Jiří Hospodka

>    interface(version);

`Classic Worksheet Interface, Maple 9.50, Windows, Apr 7 2004 Build ID 155251`

Základní operace s čísly

>   

Úvod do práce v Maple Clasic Worksheet

>   

Práce s komplexními čísly

>   

Základní operace s proměnnými, definice výrazu a funkce

>   

Datové struktury

>