Vykreslení modulové charakteristiky

Pro vykreslení frekvenčních charakteristik je výhodný příkaz semilogplot, jehož implementace však není ideální a při velkém rozsahu hodnot osy x  je vykreslení chybné i při implicitním zadání velkého počtu bodů (např. numpoints=200). Výpočet polohy bodů na ose x  je nevhodný. Je proto výhodné použít možnosti implicitního zadání "startovních bodů" výpočtu s adaptivním algoritmem nebo si rozložení bodů udělat sami (jako návod může sloužit procedura dd ).   

>    semilogplot(20*log10(modul),f=0.3..2e5);

[Maple Plot]

>    semilogplot(20*log10(modul),f=0.3..2e5,sample=[0.3,1,5,10,50,100,1e3,1e4,5e4,1e5,2e5],adaptive=true);

[Maple Plot]

>    semilogplot(faze,f=0.3..2e5);

[Maple Plot]

>   

Procedura na výpočet bodů - při prvním čtení vynechat