Příkald použití ostatních příkazů knihovny PraCAn (při prvním čtení lze přeskočit)

>    ParseCircuit(delic);

0

>    ChangeElement("R1");

>    ChangeElement("R1","value");

>    ChangeElement("R1","value","10");

[

50

50

>    GetExpandedStructure();

TABLE([
TABLE([
TABLE([

Obvod neměl definovány žádné modely.

>    GetExpandedModels();

TABLE([])

>    GetNetlist("*pridame navic komentar\n*a jeste jeden");>    SetAnalysis(dc,SAVE=all,symbolic);

0

>    GetVariables();

{V, R1, R2}

>    GetMatrix();

Matrix(%id = 611860), Vector(%id = 612156)

>    Analyze();

0, {v(

Pokud nenastavíme symbolickou analýzu, vráti příkaz prázdnou množinu, jelikož v popisu obvodu byly uvedeny numerické hodnoty všech prvků a byla požadovaná DC analýza.

>    SetAnalysis(dc);

>    GetVariables();

0

{}