Popis přikazů

V následující sekci ukážeme použití základních příkazů knihovny PraCAn. Jejím hlavním příkazem, kterým se provádí vlastní analýza je právě příkaz PraCAn s několika parametry. Jejich význam je popsán níže zvlášť pro spejitě a diskrétně pracující obvody.

Spojitě pracující obvody

Popis jednotlivých parametrů

Diskrétně pracující obvody

Mimo paramery příkazu PraCAn , které byly popsány výše jsou pro analýzu spínaných obvodů možné (mutné) použít další parametry.

Popis jednotlivých parametrů (mimo výše uvedených)

Použití ostatních příkazů je nezávilé na typu obvodu. Mimo příkazu ParseCircuit  se všechny ostatní příkazy se vztahují k aktuálně načtenému popisu obvodu (netlistu), proto se tento neudává jako parametr (narozdíl od příkazů PraCAn  a ParseCircuit ).  

Všecny příkazy jsou "case sensitive", tj. ne nutné dodržovat velikost písmen. Pro parametry lze používat jak malá, tak velká písmena, což však neplatí pro nazev  a term  a pro klíčová slova P , O  a SAVE .

Použití jednotlivých příkazů je uvedeno v příkladech.