.INCLUDE Line

Obecný zápis:

.INCLUDE Filename

.INCLUDE MapleVariable

Tímto zápisem můžeme načíst obvod nebo jeho část (např. model), kerá je uložen jako string ve zvláštním souboru ( Filename ) nebo proměnné Maple ( MapleVariable ). Tímto způsobem můžeme zkrátit a zpřehlednit definici obvodu (často používanou část obvodu definujeme pouze jednou). MapleVariable  musí být string obsahující min. jeden znak nového řádku jinak se bere jako Filename .

Příklady:

.INCLUDE opamp_model