Výpočet nespojité časové odezvy (při prvním čtení lze přeskočit)

Výpočet nespojité časové odezvy v počátcích každé fáze.  

>    res0:=PraCAn(sc3,TRAN,P=(2,10e3),O=0,SCIDEAL,SAVE=v("2"));

res0 := {v(
res0 := {v(

Výpočet nespojité časové odezvy na konci každé fáze.  

>    res1:=PraCAn(sc3,TRAN,P=(2,10e3),O=1,SCIDEAL,SAVE=v("2"));

res1 := {v(
res1 := {v(

>    v210:=[seq([n/10e3,evalf(eval(v("2")[1],res0))],n=0..10)];

>    v220:=[seq([(n+1/2)/10e3,evalf(eval(v("2")[2],res0))],n=0..10)];

>    v211:=[seq([(n+1/2)/10e3,evalf(eval(v("2")[1],res1))],n=0..10)];

>    v221:=[seq([(n+1)/10e3,evalf(eval(v("2")[2],res1))],n=0..10)];

v210 := [[0., -.1e-9], [.1000000000e-3, .3231863917], [.2000000000e-3, .4084758278], [.3000000000e-3, .2614408890], [.4000000000e-3, -.363225787e-1], [.5000000000e-3, -.3541233858], [.6000000000e-3, -....
v210 := [[0., -.1e-9], [.1000000000e-3, .3231863917], [.2000000000e-3, .4084758278], [.3000000000e-3, .2614408890], [.4000000000e-3, -.363225787e-1], [.5000000000e-3, -.3541233858], [.6000000000e-3, -....

v220 := [[.5000000000e-4, .2060113292], [.1500000000e-3, .4706742193], [.2500000000e-3, .4411048165], [.3500000000e-3, .1667478735], [.4500000000e-3, -.2221680854], [.5500000000e-3, -.5601347162], [.65...
v220 := [[.5000000000e-4, .2060113292], [.1500000000e-3, .4706742193], [.2500000000e-3, .4411048165], [.3500000000e-3, .1667478735], [.4500000000e-3, -.2221680854], [.5500000000e-3, -.5601347162], [.65...

v211 := [[.5000000000e-4, .2060113297], [.1500000000e-3, .4706742197], [.2500000000e-3, .4411048170], [.3500000000e-3, .1667478748], [.4500000000e-3, -.2221680825], [.5500000000e-3, -.5601347137], [.65...
v211 := [[.5000000000e-4, .2060113297], [.1500000000e-3, .4706742197], [.2500000000e-3, .4411048170], [.3500000000e-3, .1667478748], [.4500000000e-3, -.2221680825], [.5500000000e-3, -.5601347137], [.65...

v221 := [[.1000000000e-3, .4847795872], [.2000000000e-3, .6127137415], [.3000000000e-3, .3921613335], [.4000000000e-3, -.544838677e-1], [.5000000000e-3, -.5311850780], [.6000000000e-3, -.8389029729], [...
v221 := [[.1000000000e-3, .4847795872], [.2000000000e-3, .6127137415], [.3000000000e-3, .3921613335], [.4000000000e-3, -.544838677e-1], [.5000000000e-3, -.5311850780], [.6000000000e-3, -.8389029729], [...

Vykreslení časové odezvy včetně výše vypočítaných bodů odezvy. Je evidentní, že výpočet byl proveden korektně.

>    plot(eval([v("2"),v210,v220,v211,v221],res),t=0..1e-3,style=[line,point$4],symbol=[circle$3,cross$2],symbolsize=[20$5],thickness=1,color=[red,green,blue,green,blue]);

[Maple Plot]