Buzení upravené pomocí S&H obvodu (při prvním čtení lze přeskočit)

Nyní provedeme analýzu stejného obvodu, který však budeme budit signálem modifikonaným obvodem Sample&Hold.

Z následujícího výpisu je evidentní, že ve stávajícím případě se bere kompletní časový průběh signálu budicího zdroje V1.

>    ChangeElement("V1");

>    ChangeElement("V1","excitation");

[

0

Zadáme stejný obvod, kde je však budící signál vzorkován a držen po dobu jedné fáze.  

>    sc3sh:="nazev

>    V1 1 0 0 AC 1 SH SIN 0 1 1e3

>    C1 1 2 1n

>    C2 3 0 500p

>    S1 3 2 1

>    S2 3 0 2
.end":

Načteme obvod a můžeme se přesvědčit, že se změnil parametr "excitaion" budicího zdroje.

>    ParseCircuit(sc3sh);

>    ChangeElement("V1","excitation");

0

1

Nyní proveďme stejnou analýzu, vzhledem k použití příkazu ChangeElement  je nutné použít základní příkazy knihovny, aby se uvedená změna uplatnila.

>    SetAnalysis(TRAN,P=(2,10e3),SCIDEAL,SAVE={v("1"),v("2")});

>    resSH:=Analyze():

0

Nakonec proveďme analýzu pro budící signál, který je vzorkován a držen po dobu celé periody - nebudeme zadávat nový obvod, jen změníme parametry stávajícího.

>    ChangeElement("V1","excitation",2);

>    SetAnalysis(TRAN,P=(2,10e3),SCIDEAL,SAVE={v("1"),v("2")});

>    resSHT:=Analyze():

2

0

Nejprve zobrazme jak se mění buzení pro jednotlivé případy

>    plot([eval(v("1"),res),eval(v("1"),resSH[2]),eval(v("1"),resSHT[2])],t=0..1e-3,color=[red,blue,green],thickness=[1,1,2]);

[Maple Plot]

a dále už průběh výstupního napětí, opět pro všechny uvažované případy. Je evidentní, že se měmí i spektrum výstupního signálu a tím i kmitočtová charakteristika. V této verzi PraCAn ještě neumí tyto parametry ve střídavé analýze zohlednit.

>    plot([eval(v("2"),res),eval(v("2"),resSH[2]),eval(v("2"),resSHT[2])],t=0..1e-3,numpoints=1000,color=[red,blue,green],thickness=[1,1,2]);

[Maple Plot]