Řešení vlastního přechodového děje

Zadání obvodu pro přechodovou analýzy včetně počáteční podmínky určené výše.

>    obvod_tran:="

>    V1 0 1 SIN 0 5 50/Pi -Pi/4/100

>    *B1 0 1 V=5*sin(100*t+Pi/4)

>    R1 1 2 1000

>    C 2 0 5e-6 ic=uC0

>    .end":

Lze vůbec takto?? Asi NE!! Rozhodně to je blbě.

>    reseni_tran:=PraCAn(obvod_tran,tran,SAVE={v("V1"),v("C"),i("C")});

reseni_tran := {v(

Přiřazení výsledků do proměnných.

>    uCt:=evalf(subs(reseni_tran,v("C")));

>    iCt:=evalf(subs(reseni_tran,i("C")));

uCt := -1.414213562*cos(100.*t)-4.242640686*sin(100.*t)+1.958141854*exp(-200.*t)

iCt := -.2121320343e-2*cos(100.*t)+.7071067810e-3*sin(100.*t)-.1958141854e-2*exp(-200.*t)

Určení celkových funkcí pro obvodové veličiny kapacitoru a jejích vykreslení.

>    uCt_celk:=piecewise(t<0,uCt_pred,uCt);

>    iCt_celk:=piecewise(t<0,iCt_pred,iCt);

>    plot([uCt_celk,iCt_celk*1000],t=-0.1..0.2,color=[red,blue],thickness=3,legend=["uC [V]","iC [mA]"],title="Výsledný průběh napětí a proudu kapacitorem.");

uCt_celk := PIECEWISE([2.773500980*sin(100*t+2.944197094), t < 0],[-1.414213562*cos(100.*t)-4.242640686*sin(100.*t)+1.958141854*exp(-200.*t), otherwise])

iCt_celk := PIECEWISE([.1386750491e-2*sin(100*t-1.768191887), t < 0],[-.2121320343e-2*cos(100.*t)+.7071067810e-3*sin(100.*t)-.1958141854e-2*exp(-200.*t), otherwise])

[Maple Plot]