Řešení počátečních podmínek

Obvod je v harmonickém ustáleném stavu - pro řešení použijeme střídavou analýzu.

>    obvod_ic:="

>    V1 0 1 AC

>    R1 1 2 1000

>    R2 3 0 2000

>    C 2 3 5e-6

>    .end":

Výpočet napětí na kapacitoru - počáteční podmínka.

>    reseni_ic:=PraCAn(obvod_ic,ac,SAVE=v("C"));

reseni_ic := {v(

Napětí na kapacitoru pro f = 100/(2*Pi)   jako fázor, časová funkce a hodnota pro t = 0 .   

>    uC_fazor:=evalf(subs({V1=5*exp(I*Pi/4),f=50/Pi},subs(reseni_ic,v("C"))));

>    uCt_pred:=abs(uC_fazor)*sin(100*t+argument(uC_fazor));

>    uC0:=evalf(subs(t=0,uCt_pred));

uC_fazor := -2.719641465+.5439282932*I

uCt_pred := 2.773500980*sin(100*t+2.944197094)

uC0 := .5439282923

Podobně lze samozřejmě určit i proud kapacitorem (ten samozřejmě není počáteční podmínkou!).

>    proud_ic:=PraCAn(obvod_ic,ac,SAVE=i("C")):

>    iC_fazor:=evalf(subs({V1=5*exp(I*Pi/4),f=50/Pi},subs(proud_ic,i("C"))));

>    iCt_pred:=abs(iC_fazor)*sin(100*t+argument(iC_fazor));

>    iC0:=evalf(subs(t=0,iCt_pred));

iC_fazor := -.2719641466e-3-.1359820733e-2*I

iCt_pred := .1386750491e-2*sin(100*t-1.768191887)

iC0 := -.1359820733e-2