Přechodová analýza

Uvázka přehodové alanýzy jednoduchého RLC obvodu.

[Maple Bitmap]  

>    RLC:=" RLC obvod
V 1 0 1
R 1 2 50
C 2 3 5u
L 3 0 1
.end":

>    PraCAn(RLC, tran, symbolic, SAVE={v("C"),i("L")});

{i(

Dále budeme řešit semisymbolicky (s číselnými hodnotami součástek).

>    veliciny:=PraCAn(RLC, tran, SAVE={v("C"),i("L")});;

veliciny := {v(

Zde již jen vykreslení vypočtených závislostí.

>    plot(subs(veliciny,i("L")(t)),t=0..0.15,title=`Závislost proudu civky iL(t) na čase`);
plot(subs(veliciny,v("C")(t)),t=0..0.15,title=`Závislost napětí kondenzátoru uC(t) na čase`);

[Maple Plot]

[Maple Plot]

Dále následuje druhý příklad na výpočet přechodového děje v obvodu 1. řádu, buzeného harmonickým signálem.

Obvod na následujícím obrázku je pro t < 0  v ustáleném stavu, přičemž hodnoty obvodových prvků jsou: u[1] = 5*sin(100*t+Pi/4)  V, R[1] = 1000*Omega , R[2] = 2000*Omega  a C = 5*mu F. Vypočítejte a vykreslete časový průběh napětí u[C](t)  a proud i[C](t)  kapacitorem C  pro 0 < t , uvažujeme-li, že spínač S  v čase t = 0  sepne.

[Maple Bitmap]  

>   

Řešení počátečních podmínek

>   

Řešení vlastního přechodového děje

>