PraCAn (Prague Circuit Analyser),

knihovna pro symbolickou analýzu elektrických obvodů

© Jiří Hospodka, Jan Bičák

Tento soubor slouží pro základní seznámení s knihovnou PraCAn. Uživatel může tento text použít pro svoje potřeby bez omezení. Distribuce a převod do tištěné podoby pouze se svolením autorů.

>    restart;   #nastavení systému do počátečního stavu  

Tento příkaz se používá zejména tehdy, když potřebujeme zrušit všechna přiřazení proměnných.

Nejdříve načteme potřebné knihovny.

>    with(PraCAn);

[Analyze, ChangeElement, GetExpandedModels, GetExpandedStructure, GetMatrix, GetNetlist, GetVariables, ModuleApply, ParseCircuit, SetAnalysis, TF2AC]

Jedná se o knihovnu příkazů určenou pro analýzu elektrických obvodů, jak vyplývá již z názvu. Je velmi vhodná pro analýzu zejména lineárních obvodů a to jak spojitě, tak diskrétně pracujících. Je tedy možné analyzovat i obvody se spínanými kapacitory a obvody se spínanými proudy a to jak idealizované tak reálné (periodicky spínané lineární) obvody.

Syntaxe zadání topologie obvodů je téměř shodná s programem SPICE. Výsledky jsou však na rozdíl os SPICE v symbolickém nebo semisymbolickém tvaru (analytická funkce min. jedné proměnné).

>   

Sytaxe

>   

Popis přikazů

>   

Stejnosměrná analýza

>   

Střídavá analýza

>   

Přechodová analýza

>   

Použití "podobvodu" - subcircuit

>   

Analýza nelineárních obvodů - zatím není implementována

>   

Následuje analýza spínaných obvodů. Syntaxe zadání topologie obvodu se prakticky nemění. Spínané obvody obsahují navíc spínače. Analýzy fungují obdobně. Oproti "klasickým", spojitě pracujícím obvodům zde není implementována stejnosměrná (dc) analýza, která je však v tomto případě prakticky nepotřebná. Je tedy s kdispozici střídavá analýza (tf nebo ac) a časová analýza (tran).   

Analýza obvodů se spínanými kapacitory

>   

Analýza obvodů se spínanými proudy

>