Přechodová analýza

Uvázka přehodové alanýzy jednoduchého lineárního modelu.

[Maple Bitmap]  

>    RLC:=" RLC obvod
V 1 0 1
R 1 2 50
C 2 3 5u
L 3 0 1
.end":

>    syrup(RLC, tran, symbolic);

syrup:   Symbolic analysis, numeric values will be ignored

parsedeck:   Analyzing SPICE deck "RLC obvod" (ignoring this line)

{v[C](0) = 0, diff(i[L](t),t) = -(-V+i[L](t)*R+v[C](t))/L, diff(v[C](t),t) = 1/C*i[L](t), i[L](0) = 0}, {i[L](t), v[C](t)}

Dále budeme řešit pořetně (s číselnými hodnotami součástek).

>    veliciny:=syrup(RLC, tran);
Syrup/parsedeck:   Analyzing SPICE deck " RLC obvod" (ignoring this line)

parsedeck:   Analyzing SPICE deck "RLC obvod" (ignoring this line)

veliciny := {v[C](0) = 0, diff(i[L](t),t) = 1-50*i[L](t)-v[C](t), diff(v[C](t),t) = 200000*i[L](t), i[L](0) = 0}, {i[L](t), v[C](t)}

>    reseni:=dsolve(veliciny);

reseni := {i[L](t) = 1/7975*exp(-25*t)*sin(25*319^(1/2)*t)*319^(1/2), v[C](t) = 1+exp(-25*t)*(-1/319*sin(25*319^(1/2)*t)*319^(1/2)-cos(25*319^(1/2)*t))}

>    plot(subs(reseni,i[L](t)),t=0..0.15,title=`Závislost proudu civky iL(t) na čase`);
plot(subs(reseni,v[C](t)),t=0..0.15,title=`Závislost napětí kondenzátoru uC(t) na čase`);

[Maple Plot]

[Maple Plot]