Základní informace k systému MAPLE

Ten, kdo již někdy pracoval s programem MAPLE, může tuto sekci přeskočit.

Příkazy píšeme na vstupní řádek (zde červeně), který musíme ukončit . Ukončujeme ho obvykle středníkem  a po provedení (pomocí klávesy Enter ) za ním následuje příslušný výstupní řádek.

>    a := (1234+5678)*45678^3;

a := 658756585767757824

Chceme-li potlačit výstup , ukončíme příkaz dvojtečkou  : (příkaz se vyhodnotí, ale nezobrazí se výsledek)

>    aa := a^2:

Každopádně nestačí řádek neukončený středníkem či dvojtečkou odeslat pomocí Enter ; očekává se pokračovací řádek a hrozí nepříjemné zavlečené chyby:

>    aa := a^2

>    aaa := a^3;

Error, missing operator or `;`

Lze také zapsat více příkazů, které se potom provedou najednou - s kurzorem před "promptem" stiskneme Enter  nebo lze "odřádkovat" pomocí kláves Shift-Enter na konci každého řádku . Také lze psát   jednotlivé příkazy prostě za sebe, což je však nepřehldené.

>    aa := a^2;

>    aaa := a^3:
x:=y;

aa := 433960239292393270079994156313214976

x := y

V MAPLE je nutné rozlišovat některé speciální znaky jako je např. := pro přiřazení (pomocí = zadáváme pouze rovnice ), # pro uvození komentáře (do konce řádku), %  pro poslední výdledek, I  pro imaginární jednotku a Pi  pro Ludolfovo číslo.   

>    x:=5*c+I*Pi;  # toto je přiřazení
evalf(%);     # vyčíslení posledního výsledku
rov:=x=3;     # zadání rovnice
solve(rov);   # a její vyřešení (poměnné c)   
  

x := 5*c+Pi*I

5.*c+3.141592654*I

rov := 5*c+Pi*I = 3

-1/5*I*Pi+3/5

Abyste si mohli jednoduše zkoušet jednotlivé příkazy je dobré si přidat novou oblast (viz. hranatou závorku vlevo). To lze uskutečnit buď přez menu (Insert-Maple Input), nebo lépe pomocí kláves Ctrl-k, resp. Ctrl-j pro vytvoření této oblasti před, resp. za aktuální oblastí, kde se nachází kursor.  

Další velmi důležitá informace je způsob volání "helpu", který je velmi propracovaný a kde najdete téměř vše co potřebujete. Lze ho vyvolat z menu (vyzkoušejte si) nebo z příkazového řádku.   

>    ?subs

Více se lze o systému dozvědět v souboru uvod.mws. Nyní se opět vrátíme zpět k analýze.