SYRUP (symbolic circuit analyzer),

knihovna pro symbolickou analýzu elektrických obvodů

Tento soubor slouží pro základní seznámení s knihovnou Syrup. Uživatel může tento text použít pro svoje potřeby bez omezení. Distribuce a převod do tištěné podoby pouze se svolením autora. © Jiří Hospodka, hospodka@feld.cvut.cz

>    restart;   #nastavení systému do počátečního stavu  

Tento příkaz se používá zejména tehdy, když potřebujeme zrušit všechna přiřazení proměnných.

Základní informace k systému MAPLE

Nejdříve načteme potřebné knihovny.

>    restart;
with(Syrup):
with(plots):

Warning, the name changecoords has been redefined

Tato knihovna je částí share  balíku knihoven pro MAPLE, ve které je zahrnuto mnoho užitečných knihoven příkazů. Jednou z nich je zde předkládaný "balíček" syrup . Jedná se o knihovnu příkazů určenou pro analýzu elektrických obvodů, jak vyplývá již z názvu. Je velmi vhodná pro analýzu lineárních obvodů a pro  širší použití v nelineárních obvodech by ji bylo nutné dopracovat. To by nemusel být takový problém, vzhledem k otevřenosti systému a dobrému programovacímu zázemí MAPLE. Vznikla tak na naší katedře knihovna pro analýzu obvodů se spínanými kapacitory.  

Syntaxe  zadání obvodů je velmi podobná programu PSPCE a je popsána v helpu, proto se sní nebudeme podrobně zabývat a dále se již budeme věnovat ukázkám použití.

Stejnosměrná analýza

Střídavá analýza

Přechodová analýza

Použití "podobvodu" - subcircuit

Analýza nelineárních obvodů

>   

>