Při prvním čtení lze vynechat

Je možný i tento zápis:

> f3(x) := sin(x^2);

f3(x) := sin(x^2)

ale nepoužívejte jej, neboť tím definujete funkci `f3` pouze pro jediný argument `x`:

> f3(x), f3(y), f3(3);

sin(x^2), f3(x^2+z^2), f3(3)