Při prvním čtení lze vynechat

Lze dodatečně předefinovat jednotlivé hodnoty:

> g := x -> sin(x)/x;

> g(0) := 1;

g := proc (x) options operator, arrow; sin(x)/x end...

g(0) := 1