Cyklu s

for

(`od` je zavíraci závorka k `do`, )

>

> for i from 1 to 3 do i od;

1

2

3

> for i from 1 by 2 to 20 while i^2<100 do 11*i od;

11

33

55

77

99