if

if .... fi

(`fi` je zavírací závorka k `if`)

> x:=1;

x := 1

> if x<=2 then beru else neberu fi;

beru

> if x=1 then hura elif x=2 then beru elif x=3 then neberu else beda fi;

hura

V jiném kontextu se podmínka nevyhodnocuje, zůstává výrazem:

> nebe = dudy;

nebe = dudy

... který lze vyhodnotit např. pomocí funkce evalb

> evalb(%);

false

Maple není příliš zdatný v dokazování exaktních nerovností:

> evalb(1 < Pi);

-Pi < -1

a neporadí si ani s případem, kdy jeden vstup je numerický, druhý symbolický:

> evalb(1.0 < Pi);

-Pi < -1.0

takže je NUTNO ZAJISTIT, ABY OBĚ HODNOTY BYLY NUMERICKÉ:

> 1.0 < evalf(Pi); evalb(%);

1.0 < 3.141592654

true