2D a 3D grafy, prokládání funkcí (statistické výpočty)

> plot(sin(x)/x,x=0..5*Pi); # umi i limitu v x=0!

[Maple Plot]

>

> with(plots):with(stats);with(statplots);
data:=[10,15,17,19],[3,4,5,6];

Warning, the name changecoords has been redefined

[anova, describe, fit, importdata, random, stateval...

[boxplot, histogram, scatterplot, xscale, xshift, x...

data := [10, 15, 17, 19], [3, 4, 5, 6]

> fit[leastsquare[[x,y], y=a*x^2+b*x+c]]( [data]);
curve:=plot(rhs(%),x=10..20):

y = 417/13358*x^2-7583/13358*x+37054/6679

> dataplot:=scatterplot(data):
display(dataplot,curve);

[Maple Plot]

Najít fit rac. lomené fce.