Při prvním čtení lze vynechat -- D

Pro derivování funkcí je výhodné použít operátoru derivace D .

> D(cos);
(D@@2)(cos); # druhá derivace

-sin

-cos

> D(cos(x)); # prozor, toto není derivace funkce cos v bodě x
D(cos)(x); # toto už ano

D(cos(x))

-sin(x)

> D(cos(1)); # konkrétně
D(cos)(1); evalf(%);

0

-sin(1)

-.8414709848

Ještě jeden příklad

> D(c);
assume(c,constant): D(c);

D(c)

0

Dále viz hlep, např. funkci implicitdiff .