Derivace

Derivace se v MAPLE provádí pomocí příkazu diff .

> diff(x^2,x);

2*x

> Diff(sin(x),x)=diff(sin(x),x); # Diff s velkým D, analogické k Limit pro výpočet limity

Diff(sin(x),x) = cos(x)

Několikanásobnou derivaci lze zapsat dvojím způsobem.

> diff(x^4,x,x);
diff(x^4,x$2); # funkci znaku $ již známe z posloupností

12*x^2

12*x^2

Lze derivovat i obcné funkce (získáme tak např. známé "vzorečky").

> diff(g(x)*h(x),x);

h(x)*x(x)*diff(x(x),x)/(sqrt(x(x)^2))+sqrt(x(x)^2)*...

Při prvním čtení lze vynechat -- D