Limity

Pro počítání limit lze použít příkazu limit .

> limit(sin(x)/x,x=0);

1

Okrajové podmínky lze samozřejmě také zadávat. (Příkaz Limit je použit pouze pro vypsání limity; stejná úloha s limit musí fungovat také).

> Limit(1/x,x=0): %=value(%);
Limit(1/x,x=0,`right`): %=value(%);
Limit(1/x,x=0,`left`): %=value(%);

Limit(1/x,x = 0) = undefined

Limit(1/x,x = 0,right) = infinity

Limit(1/x,x = 0,left) = -infinity

Lze počítat limity z výrazů několika proměnných.

> limit(x+1/y, {x=0,y=infinity});

0

Posledním příkladem je limita funkce.

> f:=x->x^(sin(x));
Limit(f(x),x=0)=limit(f(x),x=0);

f := proc (x) options operator, arrow; x^sin(x) end...

Limit(x^sin(x),x = 0) = 1