Při prvním čtení lze vynechat -- Normal

Funkce Normal má také "svou Velkou formu". Potom lze upravovat racionální funkce přez výpočet kořenů polunomů čitatele a jmenovatele.

> Normal( (x^3-2*x^2+2*x+1)/(x^4+1) ) mod 5;

(x+3)/(x^2+3)