Některé důležité příkazy

Do této kapitoly patří ještě některé "speciální" příkazy MAPLE, bez kterých se někdy neobejdeme.

Takovým příkazem je např. alias , kterým je mimo jiné definována imaginární jednotka I . Pokud se nám tot značení nelíbí, lze ho jednoduše změnit.

> alias(j=sqrt(-1));
alias(I=I):
I^2;
j^2;

Error, use interface(imaginaryunit=...) to set the imaginary unit

Error, use interface(imaginaryunit=...) to set the imaginary unit

-1

j^2

> j:='j'; # toto nepomůže

j := 'j'

> alias(I=sqrt(-1)); alias(j=j): # nastavení dáme zase do původní podoby zase příkazem alias

Error, use interface(imaginaryunit=...) to set the imaginary unit

Příkaz alias lze s výhodou použít i přizadávání diferenciálních rovnic, ... viz help.

Dále uvedeme pouze odkazy na některé zajímavé funkce, "patřící ke konvencím MAPLE". Jejich použití bude uvedeno v dalším výkladu nebo se odvoláme na help.

Z příkazů, uvedených v dalším výkladu se jedná zejména o assume, assign, unassign, map, $, ...

Typy výrazů, různých datových struktur, ... lze zjišťovat pomocí příkazů type a whattype , jejichž popis naleznete v helpu. Tam se odvoláme pro výklad i pro příkazy na konverzi formátů dokumentů, jedná se zajména o codegen , C , fortran a LaTeX .