Práce se soubory

Pro zápis dat do (ASCI) souborů a čtení dat z nich slouží především dva příkazy writedata pro zápis a readdata pro čtení.

> toto:=[seq([1,i,2*i],i=1..3)];

toto := [[1, 1, 2], [1, 2, 4], [1, 3, 6]]

> writedata(terminal,toto,integer); # zapsani do souboru na terminal

1 1 2

1 2 4

1 3 6

> otevrit:=fopen(`h:/temp.txt`,WRITE): # otevreni souboru pro zapis
writedata(otevrit,toto); # zapsani do souboru
fclose(otevrit); # zavreni souboru

všimněte si také zápisu cesty do souboru (platí pro platformu Windows pro Unix je to zřejmé)!

> readdata(`h:/temp.txt`,3,integer); # nacteni souboru, 3 zanamena pocet nacitanych sloupcu
convert(%,array); # ted lze s daty normalne pracovat

[[1, 1, 2], [1, 2, 4], [1, 3, 6]]

matrix([[1, 1, 2], [1, 2, 4], [1, 3, 6]])

Další informace a příkazy pro práci s daty lze nalést v helpu (Programming... - Input and Output... - Input (Output). Užitecný je také příkaz z knihovny stats importdata .