Znak %

% označuje předchozí výsledek (posledně vypočtený, což nemusí být ten, který je v dokumentu napsán nad ním!)

> x:=5;x+4;

x := 5

9

> %;

9

% lze opakovat až 3x (je třeba si ovšem dobře uvědomit, co byl vlastně předchozí výsledek, pokud nejsou vstupy v jednom paragrafu):

> %%%;

5

Toto platí POUZE pro verzi 5. U verze 4 má význam tohoto znaku apostrof " !!