O závorkách lze ve zktatce říci to, co je patrné z předcházející části

{ } označují množiny,

[ ] označují seznamy, dále se používají při indexování polí, tabulek, výčtů a posloupností a také se používají v odkazech na knihovní funkce:

> combinat[binomial](5,2);

10

( ) se používají ve všech ostatních významech, např.:

> vyraz := (sin^2)(t)+(cos^2)(t);

> simplify(vyraz);

vyraz := sin(t)^2+cos(t)^2

1