Tabulky

Datová struktura table je obdobou datových struktur znaámých z programovacích jazyků Pascal, C, aj.

> tel:=table([Adam=2010,Eva=2020]);

tel := TABLE([Eva = 2020, Adam = 2010])

> indices(tel); #jaké jsou položky?
entries(tel); #jaké jsou hodnoty položek?
tel[Adam]; #hodnota položky

[Eva], [Adam]

[2020], [2010]

2010

Lze zadávat i vícerozměrnou tabulu:

> tel:=table([Adam=table([domu=2010,prace=1010]),Eva=2020]);

tel := TABLE([Eva = 2020, Adam = TABLE([domu = 2010...

> tel[Adam][domu];

2010