Množiny

Množina je datová struktura složená z výrazů, které jsou odděleny čárkami a jsou uzavřeny ve složených závorkách. V se množině nevyskytuje stejný prvek dvakrát a pořadí prvků si určuje MAPLE sám.:

> posl1;
mno1:={posl1};
mno2:={a,x,x,b};

1, 2, 2, 3

mno1 := {1, 2, 3}

mno2 := {5, x}

S množinami lze provádět příkazy pro ně určené - union , minus , intersect , zjišťovat přítomnost určitých prvků v dané množině member , atd. Takže např.:

> mno3:=mno1 union mno2;

mno3 := {1, 2, 3, 5, x}

Následujícím příkazem lze určovat počet prvků v množině.

> nops(mno3);

5

Prvky lze vybrat stejně jako v případě posloupnosti.

> mno3[3..-1];

{3, 5, x}

Příkazy select a remove lze vybrat nebo vyjmout určité prvky z množiny.

> remove(isprime,mno1);

{1}

Množiny se používají jako prvky příkazů solve, plot, subs ... (viz dále).