Typové úlohy a popis laboratorních úloh pro cvičení LOS


Katedra teorie obvodů, letní semestr školního roku 2000-2001


Pouze pro výukové účely K331 FEL ČVUT!
FEE CTU internal educational purpose only!

Na této stránce jsou uvedeny typové úlohy pro cvičení a popisy k laboratorním úlohám. Základ tvoří již v minulosti používaná forma obrázků blan se zpracovanými příklady. Zpracování příkladů má na svědomí Prof. Laipert, formu převodu a celý převod do počítače u starších variant Ing. Juliš, u novějších Ing. Bičák.


Strukturování stránek je následující - každé cvičení má vlastní stránku a na ni přehlednou tabulku s malým preview, velkym preview a u starší verze plnohodnotným scanem blány v TIFFu 300dpi. Zkuste si ...


Seminář: Zobecněná metoda uzlových napětí

Seminář: Syntéza dvojpólů (Cauer, Foster)

Seminář: Syntéza útlumového korektoru (kmitočtové a impedanční normování)

Seminář: Kmitočtové transformace (transformace struktury)

K následujícím seminářům jsou řešené příklady uvedeny v doporučené literatuře [1]:

Seminář: Kaskádní syntéza aktivních filtrů

Laboratoř: Dvojpóly - příklad s korektorem

Laboratoř: Aktivní Čebyševův filtr

Laboratoř: Jednoduchý filtr se spínanými kapacitory

Laboratoř: Měření činitele jakosti cívky

Laboratoř - pomůcka:
Literatura:

[1] Davídek,V.,Laipert,M.,Vlček,M.: Analogové a číslicové filtry. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2000