Opravy v publikaci "Analogové a číslicové filtry"Seznam nalezených chyb
strana výskyt chyby popis
56 vztah 5.3 a2= ....R3C2 (R1+R2)]
56 hodnoty prvků (nad vztahem 5.4) R1=R2=R3= 1 kOhm
87 vztah 6.55 ve výrazech pro a,b u druhých závorek záporný exponent -1/n
143 obr. 7.14b u kmitočtové meze nepropustného pásma index s
u kmitočtové meze propustného pásma index -p