Použití knihovny SYNTFIL programu MAPLE

Na následujících stránkách jsou uvedeny příklady použití knihovny SYNTFIL pro program MAPLE. Je uveden okruh řešených úloh a v něm vždy úvodní příklad, jeho zpracování v programu MAPLE, popis základních použitých příkazů (navazující na tento příklad) a pak případné další příklady z okruhu, ilustrující varianty řešení. V těchto příkladech jsou použity příkazy popsané ve výše uvedeném popisu, pouze s jinými parametry, resp. pořadím použití a pod. Stránky jsou zatím ve vývoji, takže řada odkazů je nefunkčních a jsou postupně doplňovány a upravovány.


Stránka je v současné době jedním z pokusů o formu popisu práce s knihovnou SYNTFIL pro program MAPLE. Není tedy bez chyb formálních i věcných. Uvítáme Váš názor na její účelnost, náměty na úpravy, doplnění i jiné formy.Komprimovaná podoba této stránky pro Ty, kteří nemají trvalé připojení k Internetu.

©Petr Boreš, Jan Bičák, Jiří Hospodka