Použití knihovny SYNTFIL programu MAPLE - grafické zobrazení, výpočty funkcí, ...

Pro kontrolní výpočet přenosové funkce z hodnot prvků LC filtru je v knihovně SYNTFIL zařazena funkce
MakeH(prvky_filtru);
V našem příkladě jsme použili pro výpočet prvků hledané DP z prvků NDP pro Čebyševovu aproximaci příkaz:
> ocelems:=ElemsLP(celems,100,fp):

Proměnná oelems tak obsahuje potřebné údaje o prvcích obvodu a sekvencí příkazů:


pak dosáhneme postupně výpočtu přenosové funkce z prvků DP, úpravy funkce na tvar vhodný pro vykreslení grafu a vlastního vykreslení grafu:

> MakeH(ocelems);

1.000000000*1/(.5120816625e-14*s^4+.1871235493e-10*...

> Hbc:=unapply(MakeH(ocelems),s);

plot(20*log10(abs(Hbc(I*2*Pi*f))),f=100..2000);

Hbc := proc (s) options operator, arrow; 1.00000000...

[Maple Plot]©Petr Boreš