Použití knihovny SYNTFIL programu MAPLE - aproximace

Pro transformaci prvků NDP na příslušný typ filtru slouží funkce Elemstyp. V našem příkladu použijeme transformaci na DP, tedy ElemsLP s parametry:

Výsledky mají obdobný tvar jako u NDP, tedy:

> oelems:=ElemsLP(elems,100,fp):

R1 = 100

R2 = 100.

`block `(1), [Z = s*L1, orientation = direct, eleme...

`block `(2), [Z = 1/(s*C1), orientation = shunt, el...

`block `(3), [Z = s*L1, orientation = direct, eleme...

`block `(4), [Z = 1/(s*C1), orientation = shunt, el...

`block `(5), [Z = s*L1, orientation = direct, eleme...©Petr Boreš