Použití knihovny SYNTFIL programu MAPLE - výpočet prvků NDP

Pro výpočet prvků NDP slouží procedura DroppNLP. Pro úvodní představu použití použijme její "vnitřní" nápovědu:

> DroppNLP();

Error, (in DroppNLP) DroppNLP needs 6 or 7 parameters:
termination::{common,open,short}, R, direction::{front,rear}, struct::{PI,T}, pol, chpol, [zeros]

Procedura umožňuje výpočet prvků jak pro tzv. polynomiální aproximace (Butterworthova, Čebyševova), v takovém případě jí stačí šest parametrů, tak i pro aproximace s přenosovou funkcí danou podílem polynomů, pak potřebuje navíc sedmý parametr - nulové body přenosové funkce. Její jednotlivé parametry:

V následujícím příkladu jsou použiy hodnoty Butterworthovy aproximace z předchozího kroku:

> mat,elems:=DroppNLP(common,1,front,T,bpol,bchpol);

mat, elems := matrix([[1.000000, 0.], [0., 1.000000...
mat, elems := matrix([[1.000000, 0.], [0., 1.000000...
mat, elems := matrix([[1.000000, 0.], [0., 1.000000...
mat, elems := matrix([[1.000000, 0.], [0., 1.000000...
mat, elems := matrix([[1.000000, 0.], [0., 1.000000...
mat, elems := matrix([[1.000000, 0.], [0., 1.000000...

Procedura pracuje na principu odštěpování kaskádních matic dílčích větví. Proto je jako první výstup uváděna zbytková kaskádní matice pro kontrolu úspěšného výpočtu. Matice je uložena do proměnné mat. Do proměnné elems jsou uloženy jednotlivé elementy výsledné struktury. Zápis vychází z vlastností jazyka programu MAPLE, takže se může na první pohled zdát nepřehledný, ale jeho struktura je velmi jednoduchá:©Petr Boreš