Použití knihovny SYNTFIL programu MAPLE - aproximace

Za výsledek aproximace obvykle považujeme provozní činitel přenosu (přenosovou funkci) a charakteristickou funkci. Pro jejich získání jsou v knihovně SYNTFIL procedury:
jméno(n,Os,ap,proměnná)
kde

S ohledem na další zpracování jsou pro uložení provozního činitele přenosu a charakteristická funkce použity dvě proměnné bpol,bcpol (resp. cpol, chpol), nikoli jako např. u určení stupně pouze jedna.

> bpol,bchpol:=Butterworth(bx,s);

bpol, bchpol := .9976283451*s^5+3.229926649*s^4+5.2...

> cpol,cchpol:=Chebyshev(bx,s);

cpol, cchpol := 15.96205352*s^5+9.170200177*s^4+22....
cpol, cchpol := 15.96205352*s^5+9.170200177*s^4+22....

Pro zobrazení přenosové funkce můžeme použít např. následující funkci unapply. Blíže ji nebudeme s ohledem na stručnost návodu rozebírat, její použití souvisí s následným zpracováním grafů. Výsledkem je zobrazení přenosové funkce (ve výkonové definici) v obvykle používaném tvaru:

> Hb:=unapply(1/bpol,s);

Hb := proc (s) options operator, arrow; 1/(.9976283...

> Hc:=unapply(1/cpol,s);

Hc := proc (s) options operator, arrow; 1/(15.96205...©Petr Boreš