Použití knihovny SYNTFIL programu MAPLE - určení stupně a hodnoty útlumu na mezi nepropustného pásma NDP

Pro určení stupně příslušné aproximace pro NDP je používána procedura
jméno_aproximaceNLPOrder(Os,ap,as); kde

Pro určení hodnoty útlumu na mezi nepropustného pásma NDP je používána procedura
jméno_aproximace_asnew(stupeň_aproximace,Os,ap);

S výhodou zde využíváme vlastnosti programu MAPLE, který do jedné proměnné ukládá pole hodnot. V procedurách knihovny SYNTFIL takto uložena data potřebná pro další výpočty. Použitá proměnná x přechází z předchozího kroku transformace a obsahuje potřebné parametry. Podobně při určování stupně se nám do příslušné proměnné bx (resp. cx, dx) uloží i Os, ap, jak je zřejmé jak z výpisu po použití procedury pro určení stupně, tak i z následující určování hodnoty útlumu.

Použití je zřejmé z následujících příkladů:

> bx:=ButterworthNLPOrder(x);

bx := 5, 2., 3

> cx:=ChebyshevNLPOrder(x);

cx := 4, 2., 3

> dx:=CauerNLPOrder(x);

dx := 3, 2., 3

> Butterworth_asnew(bx);

30.08663442

> Chebyshev_asnew(cx);

39.71527404

> Cauer_asnew(dx);

40.30060992


Poznámka: Pro informaci o potřebných parametrech můžeme použít volání procedury bez paramatrů:
> ButterworthNLPOrder();

Error, (in ButterworthNLPOrder) ButterworthNLPOrder needs 3 parameters: Os, ap, as©Petr Bores