Použití knihovny SYNTFIL programu MAPLE

Pro transformaci tolerančního schematu se používá funkce
kód2NLP(parametry);
kde kódy a parametry jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Typ filtru kód parametry Příklad použití
Dolní propust (DP) LP fp, fs, ap, as LP2NLP(fp, fs, ap, as)
Horní propust (HP) HP f-s, f-p, ap, as HP2NLP(f-s, f-p, ap, as)
Pásmová propust (PP) BP f-s, f-p, fp, fs, ap, as BP2NLP(f-s, f-p, fp, fs, ap, as)
Pásmová propust (PP) - zadání přes šířku pásma BP2 fm, deltafp, deltafs, ap, as BP22NLP(fm, deltafp, deltafs, ap, as)
Pásmová zádrž (PZ) BS fp, fs, f-s, f-p, ap, as BS2NLP(fp, fs, f-s, f-p, ap, as)

Parametr popis poznámka
fp mez propustného pásma pro DP
fs mez nepropustného pásma pro DP
f-p mez propustného pásma pro HP
f-s mez nepropustného pásma pro HP
fm geometrický střed propustného pásma pro PP
fs mez nepropustného pásma pro DP
ap provozní útlum v propustném pásmu -
as provozní útlum v nepropustném pásmu -©Petr Boreš