Použití knihovny SYNTFIL programu MAPLE

Knihovna SYNTFIL byla vytvořena s cílem usnadnit práci s programem MAPLE (jeho popis je např. zde, matematické informace a možnost instalace tohoto programu jsou popsány na této stránce) při zachování všech jeho výhod pro zpracování získaných výsledků. Následující popis je jen omezenou ilustrací možností využití knihovny, zaměřenou na použití v předmětu LOS, EFI apod. Možnosti využití jsou samozřejmě daleko širší. Popis je psán pro Ty uživatele, kteří nemají s programem MAPLE téměř žádné zkušenosti, používá mnohá zjednodušení a nepopisuje využití vlastností programu, plynoucí z jeho dobré znalosti. Po spuštění programu musíme použít tři základní příkazy:

Při další práci pak můžeme používat knihovní funkce. Jejich seznam se nám vypsal po aktivaci knihovny. Připomeňme - pokud je příkaz zakončen ; vypíší se informace o provedení příkazu, pokud je zakončen : je výpis potlačen (u knihovních funkcí se např. vypisují jen některé vybrané parametry u některých funkcí).

Pokud si nejsme jisti, které parametry je třeba pro funkci zadat, použijeme její jméno a za ním prázdné závorky () - vypíše se nám seznam požadovaných parametrů.

POZOR! Při syntéze se jedná o výpočty náročné na přesnost. Proto často (i pro některé standardní semestrální úlohy) nestačí implicitně nastavená přesnost 10 cifer a je nutné ji zvýšit příkazem Digits:=18;, případně nastavit místo 18 (většinou již vyhovující hodnota) jiný počet cifer. Nevýhodou vyššího počtu je i zobrazování výsledků na daný počet cifer a tedy nižší přehlednost.

Pro popis použití programu budeme postupovat podle bodů standardního návrhového postupu LC filtru:©Petr Bores