Měření na korektoru

(laboratorní cvičení z předmětu LOS)


Obsah:

Postup měření
Poznámky k postupu měření
Zapojení vývodů a vlastnosti použitého OZ
Zapojení nepájivého kontaktního pole
Zapojení a nastavení zdroje
Blány ze seminárního cvičení (pro ty, co nechápou)

Postup:

V návaznosti na příklad, řešený na seminárním cvičení, určete hodnoty stavebních prvků korektoru dle obrázku. Pro stanovení hodnoty prvků zpětnovazební větve (R1,C1,R3,C3) uvažujte zlomové kmitočty charakteristiky podle obrázku. Ze schématu zjistěte požadovanou hodnotu normovací impedance, touto pak odnormujte známé normované hodnoty stavebních prvků.Poznámky:


Zapojení vývodů a vlastnosti použitého OZ:

V zapojení je použita jedna polovina OZ TESLA MA1458 (ekvivalent MC1458 fy SGS-THOMSON). Obrázek ukazuje zapojení vývodů OZ, k dispozici je i katalogový list.

Zapojení nepájivého propojovacího pole:

Takhle je zapojené nepájivé propojovací pole při správné orientaci (svorky ZEM a -15V) směrem dolů.

Takhle v něm vypadá hotové zapojení


Zapojení a nastavení napájecího zdroje:

Na zdroji propojte výstupní svorky podle obrázku a nastavte na obou polovinách zdroje 9V. Střední vývod propojte se zemí generátoru, milivoltmetru a přípravku.


©KJ 1998 (last rev. 980328)