Elektrické obvody 3 (EO3)

Standardní zadání semestrálních prací

Katedra teorie obvodů, zimní semestr školního roku 2008/2009


Zadání jsou rozdělena do dvou skupin:

Pásmové propusti:

Pásmové propusti
útlum v propustném pásmu útlum v nepropustném pásmu dolní mez nepropustného pásma meze propustného pásma horní mez nepropustného pásma
pořadové číslo ap[dB] as[dB] f-s[Hz] f-p[Hz] fp [Hz] fs [Hz]
1 1 15 290 800 2850 5300
2 1 19 250 650 2760 4910
3 1 19 100 580 2600 4650
4 1 20 250 680 2710 4820
5 2 23 50 550 2500 4600
6 2 19 120 590 2570 4780
7 2 18 160 600 2610 4780
8 2 20 180 610 2630 4790
9 2 23 250 700 2790 4950
10 2 18 260 730 2800 4970


Dolní propusti:

Dolní propusti
útlum v propustném pásmu útlum v nepropustném pásmu mez propustného pásma mez nepropustného pásma
pořadové číslo ap[dB] as[dB] fp[Hz] fs[Hz]
1 0,2 35 2900 9000
2 0,2 35 3400 11000
3 0,4 35 850 3000
4 0,2 40 3400 12500
5 0,5 40 600 2200
6 0,2 45 3400 15000
7 0,2 45 3400 20000
8 0,5 50 500 3000
9 0,2 55 400 2900
10 0,2 60 300 2900